Deel je ideeën over de toekomst van het huisje van Gerda

Oude Kerk nodigt je uit!

Van 25 maart tot en met 18 april ben je welkom om je ideeën over de toekomst van het huisje van Gerda te delen.

Op maandagen, woensdagen en donderdagen tussen 10:00u en 17:00u nodigen wij je van harte uit om binnen te lopen op Oudekerksplein 25 om een kop koffie te komen drinken.

Als eerste stap in het nadenken over de toekomst van deze plek willen we herinneringen en toekomstdromen verzamelen van omwonenden. Alle input wordt tijdens het Open Huis bij elkaar gebracht én gedeeld. We hopen veel mooie ideeën en verhalen te horen de komende weken. Deel deze uitnodiging daarom ook zeker met buren, vrienden en collega’s!

Gerda den Boggende (1927-2019) en haar huisje zijn een belangrijk onderdeel van de buurt rondom de Oude Kerk. Gerda woonde er meer dan dertig jaar, tot haar overlijden in januari 2019. Jarenlang was ze nauw betrokken bij de kerk en de ontwikkelingen in de buurt.

Huisje Gerda den Boggende
Video The Voice of 1012 over Gerda

Innovatieve app verbetert Amsterdamse Wallen dankzij audiotour met 22 experts

AmsterdamRedLightDistrictTour.com heeft een nieuwe app ontwikkelt waarmee men zelfstandig, voordelig en op elk gewenst moment van de dag een rondleiding kan krijgen over de Wallen. Het betreft een unieke audiotour, waarbij de luisteraar wordt begeleid door een lokale gids die hem of haar introduceert met 22 experts. Te horen zijn Martine & Louise Fokkens (de ouwe hoeren), een politieagent, historicus Russell Shorto, drugsconsulent August de Loor, een Roemeense raamprostituee, eigenaar van de FEBO, Mariska Majoor, een stadsarcheoloog, socioloog Herman Vuijsje, de oprichter van de eerste condoomzaak ter wereld, eigenaar van Casa Rosso, Dr. Kate Lister, een mannelijke escort, architectuurhistoricus Walther Schoonenberg, eigenares van Cafe ’t Mandje, het Leger des Heils en nog vele anderen.

Deze nieuwe Wallen-app is voorzien van GPS, waarmee de gebruiker gemakkelijk en kosteloos (zonder data-verbruik) de buurt kan verkennen. De audiotour begint bij de Schreierstoren, vervolgt zich over de oudste straten van Amsterdam en na 31 stops eindigt het op de Zeedijk. Met deze app hoort de luisteraar de interessante verhalen van de mensen die daar veel verstand van hebben. Het gaat over alle onderwerpen die direct of indirect verbonden zijn met de Wallen, de Nederlandse cultuur en Amsterdamse geschiedenis.

Deze app biedt een innovatieve oplossing voor de vermindering van het aantal groepen en verbetert de doorstroom van mensen op de Wallen. Verder wordt het geluid afgespeeld via een headset, dus geen geluidsoverlast. De audiotour kan op elk moment gepauzeerd en herstart worden. Met deze unieke, educatieve en leuke app kan de gebruiker zelf bepalen wanneer hij of zij de Wallen wil verkennen. Voor slechts een paar euro heb je altijd alle beste Wallen-experts in je broekzak.

Op 26 juni 2018 gaf de directeur van Amsterdam Red Light District Tour een presentatie over de nieuwe app tijdens het Integraal Burgwallen Overleg. Tijdens de presentatie vertelde hij meer over de organisatie, het ontstaan van het idee, de 22 experts en hoe de innovatieve app gunstig effect kan hebben op de Amsterdamse Wallen. De aanwezigen waren erg enthousiast over de slimme aanpak van de vermindering van het aantal groepen, verbeteren van de doorstroom en het reduceren van geluidsoverlast. Daarnaast vonden ze het erg leuk dat er zo veel mensen uit buurt als expert in de app zijn opgenomen.

Meer info: http://www.amsterdamredlightdistricttour.com/news/amsterdam-audio-tours-app/

Voor Apple-gebruikers: https://itunes.apple.com/nl/app/amsterdam-audio-tours/id1378750023
Voor Android-gebruikers: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytoursapp.android.app1168

Gebiedsmeetup #2: Universiteitskwartier

Vrijdag 22 Juni, 13:30u tot 17:00u – Universiteitskwartier, Amsterdam Centrum

Integrale gebiedsontwikkeling in de Amsterdamse binnenstad

Midden in de oude binnenstad van Amsterdam op de geboortegrond van de Universiteit van Amsterdam vindt de komende jaren een enorme transformatie plaats. Onder de supervisie van West8 ontwikkelen de Gemeente Amsterdam en de UvA een masterplan voor het Universiteitskwartier.

De Universiteitsbibliotheek zal worden vernieuwd en de openbare ruimte opnieuw worden ingericht. De vraag is of dit ook mogelijkheden biedt tot het verduurzamen van het gebied. En hoe betrek je de omgeving bij deze transformatie en zorg je voor zo min mogelijk overlast in een toch al zo druk gebied? Oftewel, is ligt hier de mogelijkheid tot integrale gebiedsontwikkeling?

Werken aan een duurzame binnenstad campus

De komende jaren vinden er fysieke ingrepen plaats in het eeuwenoude campusgebied. Dé gelegenheid om ook op economisch, ecologisch en sociaal niveau dit unieke gebied verder te ontwikkelen. In dit historische stuk stad komen veel verschillende groepen samen, van buurtbewoners, studenten tot UvA medewerkers en toeristen. Hoe verhouden deze groepen zich tot elkaar? Hoe kan in co-creatie een leefbaar gebied worden gerealiseerd? En wat is er mogelijk om de monumentale panden te verduurzamen? De UvA en gemeente Amsterdam slaan voor deze opgave de handen ineen. Stedenbouwkundig bureau West 8 maakt een integraal plan van het gebied dat die dag aan u gepresenteerd wordt. Laat je inspireren door het gebied: struin door de buurt, bezoek diverse buurtpartijen en denk tijdens een masterclass mee over het integrale plan.

 

PLENAIR PROGRAMMA

Inleiding Universiteitskwartier: historie en actualiteit door Dick Schuiling (UvA)
Expeditie langs diverse partners in het Universiteitskwartier
Presentatie 
door West8: integrale masterplan van het Universiteitskwartier

MASTERCLASSES 

WERKSESSIE 1 ‘Tabula Scripta’

Hoe kan de bestaande context opnieuw gelezen, begrepen, op waarde geschat én verder ontwikkeld worden? Oftewel, hoe kunnen binnen het Universiteitskwartier bestaande, vertrouwde plekken en nieuwe ontwikkelingen hand in hand gaan? Hoe kan architectuur vanuit het bestaande anticiperen op het grijze gebied tussen publiek en privaat terrein, tussen campus en stad, tussen inclusiviteit en uitsluiting?

Tijdens deze werksessie wordt via de ‘Tabula Scripta’ methode van de Academie van Bouwkunst olv architect Jarrik Ouburg op een andere manier gekeken naar vraagstukken rondom verbeelding en gebruik van ruimtes en panden. Dit alles in de context van de transformatie van de Binnenstad Campus.
Onder leiding van Jarrik Ouburg 

WERKSESSIE 2 | Toekomstbestendig erfgoed 

De Universiteit van Amsterdam wilt hier een duurzame historische binnenstadcampus realiseren. Met enkele rijksmonumenten op het terrein is dit een ingewikkelde opgave. Hoe kunnen we erfgoed verduurzamen in het licht van de energietransitie? En hoe kunnen we de herontwikkeling in dit Universiteitskwartier ook koppelen aan bredere ambities op stadsdeel of zelfs stadsniveau?
Onder leiding van Paul Morel

WERKSESSIES 3 | Ontmoet en groet 

Het Binnengasthuisterrein is een oase van rust in de steeds drukker wordende binnenstad van Amsterdam. Hoewel publiek toegankelijk lijkt het soms wel een afgeschermd gebied te zijn. Met de komst van de UB en de herontwikkeling van het Universiteitskwartier zullen er veel studenten van het terrein gebruik gaan maken. Ook toeristen weten nog wel eens de weg te vinden naar dit terrein en met het toenemende toerisme is de angst bij bewoners voor overlast groot. De vraag die in deze werksessie centraal staat is hoe we een gevoel van gedeeld eigenaarschap onder de verschillende typen gebruikers kunnen organiseren en stimuleren. Na een inleiding over het idee van ‘commoning’, gaan we het Binnengasthuisterrein op en bedenken met elkaar sociale en ruimtelijke interventies om dit gedeeld eigenaarschap te realiseren.
Onder leiding van Anna Dekker

 

Afsluitende borrel op locatie

 

Deelname aan de Gebiedsmeetups is gratis en kan zonder festivalpas. Meld je aan via de ‘Bestel tickets’ knop op deze paginaHieraan vooraf vindt in de ochtend de conferentie Making Places plaats in Pakhuis de Zwijger, welke ingaat op innovatieve gebiedsontwikkeling.